ขั้นตอนการกู้

            – โทรศัพท์พูดคุยสอบถามรายละเอียดกับพนักงาน
            – ส่งเอกสารเข้าทางบริษัท เพื่อตรวจสอบ
            – ทางบริษัทจะส่งพนักงานไปตรวจสอบเอกสารตัวจริงและพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม
            – พนักงานตรวจสอบส่งเรื่องเข้าบริษัท รอพิจราณา 15 นาที
            – ผ่านการอนุมัติ ทำสัญญา รับเงินทันที